52-PA202

Palm Abbe Digital Refraktometer – Brix (sockerhalt) och brytningsindex – 0 till 85 Brix

51-PR201

SugarMaster™ DIG PR201 ALPHA, ATAGO, 0-60,0% BRIX

53-RF18

Refraktometer 0-18% Brix